Αίτημα του Συλλόγου για συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπ. Πολιτισμού Κο Ν. Ξυδάκη

9 Φεβ

9/02/2015
ΑΙΤΗΜΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Συλλόγος σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας: «ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», σας συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας, προσβλέποντας σε μια γόνιμη και δημιουργική συνεργασία.
Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας με το ιδιαίτερο γραφείο σας διατυπώνουμε και εγγράφως το αίτημά μας, ώστε να προγραμματίσετε μία συνάντηση μαζί μας.

Ο Σύλλογος σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας: «ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ιδρύθηκε το 2004 και εκπροσωπεί το σύνολο των σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας, που εργάζονται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Από το 2003, οπότε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τα Τμήματα Δημοσίων ΙΕΚ τα οποία πρόσφεραν την ειδικότητα του Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, οι απόφοιτοι κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για φυλακτικό προσωπικό σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους ανά την ελληνική επικράτεια. Οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης εργάστηκαν και εργάζονται ως μόνιμοι και κυρίως ως εποχικοί υπάλληλοι στα Τμήματα Φύλαξης των Υπηρεσιών του Υπουργείου και όχι μόνον εντάχθηκαν επιτυχώς στο ήδη υπάρχον φυλακτικό δυναμικό των Μουσείων αλλά προσέφεραν υπηρεσίες εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, καθώς είχαν την δυνατότητα να συνδυάζουν εξειδικευμένες γνώσεις αφενός στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης, αφετέρου στην υποδοχή, ενημέρωση και διαχείριση των επισκεπτών.

Δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα η έλλειψη προσωπικού φύλαξης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους είναι τεράστια και διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργίας τους, την ασφάλεια των εκθεμάτων και των μνημείων και την οργανωμένη και ασφαλή διαχείριση των επισκεπτών, αλλά και δεδομένης της εφαρμογής του διευρυμένου ωραρίου που ξεκινά από 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, είναι αναγκαίο να προγραμματιστούν έγκαιρα οι προκηρύξεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού μέσω της διαδικασίας ΑΣΕΠ. Ωστόσο, πάγιο αίτημά μας είναι η έκδοση προκήρυξης μέσω ΑΠΕΠ για μόνιμο προσωπικό.
Ως εκ τούτο, καθώς και για άλλα φλέγοντα ζητημάτα που αφορούν στη Φύλαξη Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, αιτούμαστε μία συνάντηση μαζί σας άμεσα.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννα Κρασσάκη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Νώτη