Αίτημα άδειας ελεύθερης εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

12 Ιαν

Ο Σύλλογος απέστειλε το κάτωθι έγγραφο στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού:

Το Σωματείο μας, ως εκπρόσωπος των Σπουδαστών και των αποφοίτων της ειδικότητας ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», ζητά από το τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείο Πολιτισμού να επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος στις μεμονωμένες καθώς και στις οργανωμένες επισκέψεις που γίνονται από τα Δημόσια ΙΕΚ στα Δημόσια Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Χώρας, σε όλους τους σπουδαστές της ειδικότητας.

Το αίτημα του Σωματείου μας είναι απολύτως αναγκαίο να γίνει δεκτό, καθώς οι σπουδαστές των τμημάτων ΙΕΚ, είναι απαραίτητο να επισκέπτονται τακτικά τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την επικράτεια, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της κατάρτισής τους και για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος της εργασίας τους.

Ακόμα, ζητάμε να συμπεριλαμβάνονται οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι της ειδικότητας μας στις κατηγορίες πτυχιούχων που δικαιούνται δελτίο ελεύθερης εισόδου, τριετούς διάρκειας, σε όλα τα δημόσια Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.