Έγκριση 1314 θέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού με σύμβαση 7 μηνών

5 Φεβ

Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε έγκριση στις 5 Φεβρουαρίου 2016, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων (1.314) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών σε Υπηρεσίες του.

Δείτε το σχετικό έγγραφο καθώς και την κατανομή θέσεων:
yppo