Έγγραφο του Συλλόγου για την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης ΙΕΚ 2014

16 Ιαν

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Προέδρος του ΕΟΠΠΕΠ κ. Γ. Τύπας όρισε προθεσμία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης 1ης περιόδου 2014, για το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2015. Τις τελευταίες ημέρες πληροφορηθήκαμε από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΠΕΠ πως δεν πρόκειται να τηρηθεί αυτή η προθεσμία και πως τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου, ίσως και αργότερα.
Δείτε το έγγραφο:
egrafoeoppep