Έγγραφο σχετικά με τον προγραμματισμό τμημάτων Δ.ΙΕΚ της ειδικότητας

26 Φεβ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου απέστειλε έγγραφο στη ΓΓΔΒΜ για τον προγραμματισμό τμημάτων Δ.ΙΕΚ εαρινού εξαμήνου 2016,
ώστε να ληφθούν υπόψη στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία νέων τμημάτων Δ.ΙΕΚ της ειδικότητας.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:

Θέμα: «Προγραμματισμός τμημάτων Δ.ΙΕΚ εαρινού εξαμήνου 2016»

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», με το παρόν έγγραφο ενημερώνει τη ΓΓΔΒΜ σχετικά με τον προγραμματισμό τμημάτων Δ.ΙΕΚ εαρινού εξαμήνου 2016 και ζητά να ληφθούν υπόψη ορισμένες παρατηρήσεις.

Τα τμήματα της ειδικότητάς μας που λειτουργούν πανελλαδικά έχουν αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό από το 2003 έως σήμερα οπότε και ιδρύθηκαν, γεγονός που μαρτυρά τη δημοφιλία της ειδικότητας αλλά και την αναγνώριση της εξειδικευμένης κατάρτισης των απόφοιτων μας. Έτσι σήμερα, τμήματα της ειδικότητας λειτουργούν σε δέκα εννέα περιοχές στην Ελλάδα (από 1 έως 5 τμήματα ανά περιοχή).

Θα θέλαμε ωστόσο, να επισημάνουμε την αδυναμία επαγγελματικής απορρόφησης των απόφοιτων της ειδικότητάς μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον «φυσικό» χώρο εργασίας τους, αφού οι πιστοποιημένοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων απασχολούνται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο φορέα, κυρίως ως εποχικοί υπάλληλοι, καθώς από το 2003 έχει εκδοθεί μία και μόνο προκήρυξη (2Κ/2009 για την πλήρωση 194 θέσων μόνιμου προσωπικού φύλαξης), όπου και αξιοποιήθηκαν οι απόφοιτοι της ειδικότητάς μας.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταδεικνύουν φανερά την αδυναμία άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης των πιστοποιημένων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και ως εκ τούτου επιβάλλουν την αναγκαιότητα ενδελεχούς προγραμματισμού στην παρούσα φάση και σε μελλοντική σχετικά με τη λειτουργία νέων τμημάτων Δ.ΙΕΚ της ειδικότητας, ώστε να υπάρχει ικανή αναλογία απόφοιτων και εργαζόμενων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία επί του θέματος.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννα Κρασσάκη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Νώτη