Έγγραφο του Συλλόγου σχετικά με την προτεραιότητα πιστοποιημένων Αρχαιοφυλάκων

14 Νοέ

05/09/2014
Προτεραιότητα απόφοιτων ΙΕΚ με ειδικότητα Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ
.
Το έγγραφο αυτό εστάλη στον Υπουργό Πολιτισμού και κοινοποιήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού-ΕΥΠΟΤ, καθώς και στον ΟΑΕΔ:

egrafoaed1