Έκδοση προκήρυξης 8Κ/2018 μόνιμου προσωπικού Φύλαξης

23 Ιούν

Εκδόθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης 8Κ/2018 για την πλήρωση 186 θέσεων ΔΕ Φύλαξης- Πληροφόρησης. Η προκήρυξη αφορά 200 θέσεις Ημερησίων Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων μέσω ΑΣΕΠ εκ των οποίων οι 14 θα βγουν μέσω προκήρυξης ΟΑΕΔ για ειδικές κατηγορίες με … Read More »

Ανακοίνωση σχετικά με τα τμήματα ΙΕΚ της ειδικότητά μας – Επίσημα στοιχεία από τον ΕΟΠΠΕΠ

14 Ιούν

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» από το 2016 έχει αναδείξει το θέμα του κορεσμού της ειδικότητας μας προς το Υουργείο Παιδείας και την ανάγκη σωστού προγραμματισμού των τμημάτων ΙΕΚ ανά την Ελλάδα, … Read More »

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη μόνιμου προσωπικού

9 Ιούν

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πίνακας θέσεων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ 2018