Εξετάσεις Πιστοποίησης Α’ περιόδου 2017

31 Ιούλ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοίνωσε στις 27 Ιουλίου 2017 τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης της Α’ περιόδου του 2017, για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Συλλόγου στις εξετάσεις πιστοποίησης, περιλαμβάνεται και η ειδικότητα « Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων», καθώς … Read More »

Συνάντηση του Συλλόγου με τον Υφυπουργό Παιδείας

3 Ιούλ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου με τον Υφυπουργό Παιδείας Κο Μπαξεβανάκη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Νώτη Μαρία, ο Αντιπρόεδρος Αρέστης Θεόδωρος και η Γραμματέας Στάρφα Κωνσταντίνα. Στη συνάντηση συζητήθηκε το ζήτημα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας, … Read More »