Παροχή διευκόλυνσης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

29 Ιούλ

Κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη Γενική Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α εγκρίθηκε άδεια μίας (1) ημέρας, για την 1η Αυγούστου 2016, ημέρα πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα τα μέλη του Σωματείου μας. Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

25 Ιούλ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ανακοινώνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετά από έγγραφη αίτηση των μελών, όπως αυτό ορίζεται από το καταστατικό. Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 … Read More »

Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστές Ι.Ε.Κ

12 Ιούλ

Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. Το ∆.Σ. του Οργανισµού µε την µε αριθµ.1649/31/14-06-2016 απόφασή του αποφάσισε τα εξής: Α. Kάνει δεκτή την µε αριθµό 3374/13-6-2016 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του Οργανισµού αναφορικά µε … Read More »