Νέα τμήματα ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2014

19 Σεπ

Σε επτά περιοχές της χώρας θα λειτουργήσουν νέα τμήματα Δ.ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων για το χειμερινό εξάμηνο 2014. Στα περισσότερα Δ.ΙΕΚ τα τμήματα που θα δημιουργηθούν, θα είναι περισσότερα από ένα. Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. όπου θα λειτουργήσουν τα … Read More »

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

6 Σεπ

Α. ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ   1. Τι γνωρίζετε για τα καμαραϊκά αγγεία και τα αγγεία φυτικού και θαλάσσιου ρυθμού, ως προς τη διακόσμηση, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τη χρονολόγησή τους; 2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διακόσμησης των αγγείων … Read More »