Νέα τμήματα ΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2014

19 Σεπ

Σε επτά περιοχές της χώρας θα λειτουργήσουν νέα τμήματα Δ.ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων για το χειμερινό εξάμηνο 2014. Στα περισσότερα Δ.ΙΕΚ τα τμήματα που θα δημιουργηθούν, θα είναι περισσότερα από ένα. Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. όπου θα λειτουργήσουν τα … Read More »

Αποτελέσματα υποψηφίων Δ.ΙΕΚ

16 Σεπ

Τα Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Kαταρτιζομένων ΔΙΕΚ θα ανακοινωθούν από 18/09/2014 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.gsae.edu.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

6 Σεπ

Α. ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ   1. Τι γνωρίζετε για τα καμαραϊκά αγγεία και τα αγγεία φυτικού και θαλάσσιου ρυθμού, ως προς τη διακόσμηση, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τη χρονολόγησή τους; 2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διακόσμησης των αγγείων … Read More »