Εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων

31 Ιούλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής … Read More »

Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης

30 Ιούλ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014     Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο σύστημα, πρέπει … Read More »