Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 16Κ/2017 για μόνιμες προσλήψεις στο μουσείο Ακρόπολης και φορείς του ΥΠΠΟ

3 Δεκ

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία – … Read More »