Απάντηση σε έγγραφο του Συλλόγου από το Μουσείο Ακρόπολης

22 Ιαν

Απάντηση σε έγγραφο του Συλλόγου από το Μουσείο Ακρόπολης σχετικά με το όριο ηλικίας και το επίπεδο ξένης γλώσσας που θέτει στις προκηρύξεις ΣΟΧ, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Διαβάστε το έγγραφο:MouseioAkropolis

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2015

16 Ιαν

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πανελλαδικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014, προβαίνει άμεσα στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης … Read More »

Έγγραφο του Συλλόγου για την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης ΙΕΚ 2014

16 Ιαν

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Προέδρος του ΕΟΠΠΕΠ κ. Γ. Τύπας όρισε προθεσμία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης 1ης περιόδου 2014, για το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2015. Τις τελευταίες ημέρες πληροφορηθήκαμε από το … Read More »

Σχετικά με την εφαρμογή κωλυμάτων στις συμβάσεις

8 Ιαν

Τι ισχύει σχετικά με την εφαρμογή κωλύματος της υπέρβασης της 24μηνης απασχόλησης του Π.Δ. 164/2004, το κώλυμα τριμήνου για τους απόφοιτους της ειδικότητάς μας και το κώλυμα οκταμήνου: Κωλύματα Π.Δ. 164/2004 και κωλύματα του Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 … Read More »