Ημερομηνία Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης και Εξεταστικά Κέντρα

8 Οκτ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 01/11/2014: Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Για το Αναλυτικό πρόγραμμα του … Read More »