Το Σωματείο

Το σωματείο μας αρχικά ιδρύθηκε ως «Σύλλογος σπουδαστών και αποφοίτων της ειδικότητας ΦΜΑΧ» το 2004 στην Άμφισσα δύο χρόνια μετά την έναρξη της ειδικότητας και την έναρξη λειτουργίας των πρώτων τμημάτων που λειτούργησαν στα ΔΙΕΚ.

Τον Ιούλιο του 2022, ο σύλλογος κάνοντας ένα μεγάλο άλμα προς την κατεύθυνση του εξυγχρονισμού του, ολοκλήρωσε τις πολύπλοκες νομικές διαδικασίες προκειμένου να ενταχθεί στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟ) και πλέον λειτουργεί επίσημα ως αναγνωρισμένο επαγγελματικό Σωματείο.

Στις εκλογές του 2022 το Σωματείο, εξέλεξε και τους πρώτους αντιπροσώπους του στην δευτεροβάθμια ομοσπονδία ΠΟΕΙΔΔ, στην οποία ανήκει από το ίδιο έτος.

Τον Δεκέμβριο του 2022 σε μια πανηγυρική καταστατική συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρήθηκε το καταστατικό του συλλόγου ώστε να προσαρμοστεί με την σύγχρονη νομοθεσία αλλά και για να γίνουν όλες εκείνες οι θεσμικές αλλαγές που θωρακίζουν την δημοκρατικότητα στην λειτουργία του και στην εκλογή των οργάνων του. Παράλληλα αποφασίστηκε και η αλλαγή της επωνυμίας στον περιεκτικό τίτλο  «Πανελλήνιο Σωματείο Διπλωματούχων Αρχαιοφυλάκων -Π.Σ.Δ.Α»

Σήμερα στο Πανελλήνιο Σωματείο Διπλωματούχων Αρχαιοφυλάκων -Π.Σ.Δ.Α μπορούν να εγγράφονται οι διπλωματούχοι απόφοιτοι της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» των ΙΕΚ από όλη την Ελλάδα.

Σκοπός του σωματείου είναι:

  1. Η διεκδίκηση της επαγγελματική αποκατάστασης, η κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων των επαγγελματιών αποφοίτων της ειδικότητας και η αναγνώριση του κοινωνικού τους ρόλου.
  2. Η δημιουργία σύγχρονων όρων και συνθηκών εργασίας για τους αποφοίτους της ειδικότητας και η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
  3. Η διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα.