Συνάντηση του Συλλόγου με το γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού

4 Οκτ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου με σύμβουλο του υφυπουργού Πολιτισμού Κ. Στρατή. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του συλλόγου Μαρία Νώτη και η Γραμματέας Κωνσταντίνα Στάρφα.

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν το πρώτο θέμα που συζητήθηκε διεξοδικά και μας ενημέρωσαν ότι έχουν ζητηθεί προς έγκριση 350 άτομα για τη χειμερινή περίοδο (στην πλειοψηφία τους Ημερήσιοι φύλακες και Νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων) για διάστημα 5 μηνών.

Για τις συμβάσεις της θερινής περιόδου 2019, έχει ξεκινήσει ήδη ο προγραμματισμός τους από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα ζητηθούν 1500 αρχαιοφύλακες για διάστημα 8 μηνών. Το Σωματείο μας ζήτησε να προχωρήσει έγκαιρα η διαδικασία της έγκρισης και πρόσληψης των αρχαιοφυλάκων για το 2019 προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα καθυστερήσεων όπως σημειώθηκαν φέτος. Ακόμα ζητήσαμε να υπάρξει πίεση από την πολιτική ηγεσία προκειμένου να εγκριθούν τα 1500 άτομα τουλάχιστον, αφού ο αριθμός των εποχικών φυλάκων δεν επαρκεί για να καλύψει της ανάγκες των υπηρεσιών.

Επόμενο θέμα συζήτησης ήταν η εφαρμογή της διάταξης για την πρόσληψη των υπαλλήλων με τα ένδικα μέσα, όπου το Σωματείο μας δήλωσε την πάγια αντίθεση του με αυτή την πολιτική πρωτοβουλία και κατατέθηκαν έγγραφα σχετικά με την καταπάτηση νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα του 60μηνου και συμφωνήθηκε να βρεθεί κοινή λύση για όλους τους αποφοίτους της ειδικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και συνεχής εργασία για όλους τους πιστοποιημένους Φύλακες Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και η αξιοποίηση του τίτλου σπουδών μας.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια επίλυσης όλων των ζητημάτων της ειδικότητας και έχουμε ζητήσει συναντήσεις με τον Υφυπουργό και το Γραφείο Υπουργού προκειμένου να συζητήσουμε το σύνολο των ζητημάτων που μας αφορούν.