Συνάντηση του Συλλόγου με τον Υφυπουργό Παιδείας

3 Ιούλ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου με τον Υφυπουργό Παιδείας Κο Μπαξεβανάκη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Νώτη Μαρία, ο Αντιπρόεδρος Αρέστης Θεόδωρος και η Γραμματέας Στάρφα Κωνσταντίνα.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το ζήτημα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας, το οποίο αποτελεί πάγια επιδίωξη του Συλλόγου. Ο Υφυπουργός ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας και δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να το προωθήσει.

Το επόμενο ζήτημα που θέσαμε ήταν ο προγραμματισμός των εξετάσεων πιστοποίησης για τους αποφοίτους της ειδικότητάς μας. Ο Υφυπουργός, με κάθε επιφύλαξη, μας προσδιόρισε το χρονικό πλαίσιο των εξετάσεων πιστοποίησης, στις αρχές του 2018. Ενημερωθήκαμε ακόμα πως ο οδηγός σπουδών και οι νέες ερωτήσεις πιστοποίησης βρίσκονται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας από τις αρμόδιες επιτροπές.

Τέλος, συζητήσαμε τον προγραμματισμό των τμημάτων Δ.ΙΕΚ, της ειδικότητάς μας, που θα ανοίξουν το νέο έτος, ώστε να υπάρξει τη νέα χρονιά ένας σωστός προγραμματισμός των τμημάτων ανά την Ελλάδα. Ο προγραμματισμός αυτός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να μη συσσωρεύονται δεκάδες απόφοιτοι σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίοι δεν μπορούν να απορροφηθούν στις εποχικές θέσεις φύλαξης που προκηρύσσονται ετησίως και αντίστοιχα να μην έχει ανοίξει ποτέ η ειδικότητα σε άλλες περιοχές. Ο Υφυπουργός συμφώνησε να υπάρξει ένα μέτρο στο άνοιγμα νέων τμημάτων για το έτος 2017-2018.