Συνάντηση του Δ.Σ. με το Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού

20 Αυγ

Συνάντηση πραγματοποίησε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με το Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού κου Αριστείδη Μπαλτά . Στη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, παρευρέθηκε η Πρόεδρος του Συλλόγου Μ. Νώτη και η Γραμματέας Κ. Στάρφα.
Στη συζήτηση παρουσιάστηκε αναλυτικά η περιγραφή της ειδικότητας μας καθώς και η αναγκαιότητα εξειδικευμένου προσωπικού στη Φύλαξη.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα :

Η προκήρυξη μόνιμων θέσεων μέσω ΑΣΕΠ, καθώς τα κενά στο κλάδο Φύλαξης αυξάνονται συνεχώς.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας.

Οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού.

Τα θέματα καθώς και τα αιτήματά μας, ακούστηκαν με μεγάλη προσοχή και υπήρξε η διαβεβαίωση από το Γραφείο του Υπουργού Πολιτισμού ότι η επίλυσή τους αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο.
Τέλος, μας ζητήθηκε από το Γραφείο του Υπουργού να συνεχιστεί η επικοινωνία και η ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην ειδικότητά μας, ώστε να συνεργαζόμαστε στενά για τη διευθέτησή τους.