Συνάντηση του Δ.Σ. με τον Υφυπουργό Πολιτισμού

15 Απρ

Συνάντηση πραγματοποίησε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Κωνσταντίνο Στρατή την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018. Στη συνάντηση παρευρέθηκε η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Νώτη και η Γραμματέας Κωνσταντίνα Στάρφα και συζητήθηκαν αναλυτικά τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την ειδικότητά μας και άπτονται της αρμοδιότητάς του. Συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Προκήρυξη μόνιμων Αρχαιοφυλάκων 200 θέσεων μέσω ΑΣΕΠ.

Συμβάσεις ΣΟΧ επταμήνου καλοκαιρινής περιόδου 2018, όπου εδώ επισημάνθηκε η καθυστέρηση στην όλη διαδικασία με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η πρόσληψη των συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου.

Σχετικά με τον νέο Οργανισμό του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΠΔ 78, 1-8-2017) ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 16 ότι «Τα καθήκοντα των φυλάκων μπορούν να ανατεθούν σε άτομα ή εταιρείες εκτός του ΕΜΣΤ που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας ή φύλαξης», γεγονός στο οποίο ο Σύλλογός μας είχε αντιδράσει άμεσα και εκφράσει την κάθετη διαφωνία του σε συνάντηση με το Γραφείο της Υπουργού Λυδίας Κονιόρδου και με κατάθεση εγγράφου διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΕΜΣΤ τον Σεπτέμβριο 2017.

Σχετικά με τον υπό κατάρτιση Οργανισμό της Εθνικής Πινακοθήκης ώστε να υπάρξει αλλαγή στην κατηγορία των θέσεων Φύλαξης από ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων ή ΥΕ Νυχτοφυλάκων του ισχύοντος Οργανισμού σε ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.

Σχετικά με το 60μηνο ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και χωρίς περιορισμούς εργασία για όλους τους συναδέλφους της ειδικότητά μας.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού άκουσε με μεγάλη προσοχή τα ζητήματα που του θέσαμε και μας διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί προς την επίλυσή τους σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού. Όσον αφορά στην προκήρυξη των 200 θέσεων μας πληροφόρησε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταλεί από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο ώστε να πάρει ΦΕΚ.

Τέλος συμφωνήσαμε να συνεχιστεί η επικοινωνία και η ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην ειδικότητά μας, ώστε να συνεργαζόμαστε στενά για τη διευθέτησή τους.