Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

24 Νοέ

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν των αρχαιρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν στις 22/04/2017 και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Νώτη

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Αρέστης

Γραμματέας: Κωνσταντίνα Στάρφα

Ταμίας: Νικόλαος Γιώργας

Μέλος: Νικόλαος Σάμιος

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου προέκυψε μετά τις παραιτήσεις του πέμπτου εκλεγέντος και του πρώτου αναπληρωματικού μέλους.