Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

8 Σεπ

Στις 07/09/2019 έγινε συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε μετά από την παραίτηση του Γεωργίου Πετρόπουλου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. και την αντικατάστασή του από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, την Ελένη Χορέβα.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αρέστης Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος: Βαλτάς Νικόλαος

Γραμματέας: Τζιβάρα Ευσταθία

Ταμίας: Μπουράκης Ηλίας

Μέλος: Χορέβα Ελένη

Καλωσορίζουμε την Ελένη Χορέβα και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του Συλλόγου