Προσλήψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό και στο Βυζαντινό Μουσείο

24 Φεβ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν δώδεκα (112) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και σαράντα πέντε (45) ατόμων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Δείτε τις θέσεις ημερήσιων φυλάκων και νυχτοφυλάκων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί τις προσεχείς μέρες.

Προκήρυξη ΕΑΜ
Προκήρυξη ΒΧΜ