Προγραμματισμός τμημάτων Δ.ΙΕΚ χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

1 Σεπ

Εν όψει της λειτουργίας των τμημάτων Δ.ΙΕΚ της ειδικότητάς μας χειμερινού εξαμήνου 2016-2017, ο Σύλλογος πραγματοποίησε
συνάντηση με τη Γεν. Γραμματεία δια βίου Μάθησης και κατέθεσε τις απόψεις του σχετικά με τον προγραμματισμό
λειτουργίας των τμημάτων, καθώς και σχετικό έγγραφο που μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Θέμα:«Προγραμματισμός τμημάτων Δ.ΙΕΚ χειμερινού εξαμήνου 2016-2017»

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», σε συνέχεια του από 17/02/2016 με αρ. πρωτ. 124 εγγράφου προς τη ΓΓΔΒΜ σχετικά με τον προγραμματισμό τμημάτων Δ.ΙΕΚ, επισημαίνει εκ νέου σχετικές απόψεις επί του θέματος.

Τα τμήματα της ειδικότητάς μας που λειτουργούν πανελλαδικά έχουν αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό από το 2003 έως σήμερα οπότε και ιδρύθηκαν, γεγονός που μαρτυρά τη δημοφιλία της ειδικότητας αλλά και την αναγνώριση της εξειδικευμένης κατάρτισης των αποφοίτων μας. Έτσι σήμερα, τμήματα της ειδικότητας λειτουργούν σε δεκαεννέα περιοχές στην Ελλάδα (από 1 έως 5 τμήματα ανά περιοχή).

Θα θέλαμε ωστόσο, να επισημάνουμε την αδυναμία επαγγελματικής απορρόφησης των απόφοιτων της ειδικότητάς μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον «φυσικό» χώρο εργασίας τους, αφού οι πιστοποιημένοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων απασχολούνται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο φορέα, κυρίως ως εποχικοί υπάλληλοι, καθώς από το 2003 έχει εκδοθεί μία και μόνο προκήρυξη (2Κ/2009 για την πλήρωση 194 θέσων μόνιμου προσωπικού φύλαξης), όπου και αξιοποιήθηκαν οι απόφοιτοι της ειδικότητάς μας. Στον ιδιωτικό τομέα οι προσφερόμενες θέσεις είναι μηδενικές.
Οι εποχικές θέσεις επτάμηνης διάρκειας που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ετησίως και μόνο την καλοκαιρινή περίοδο λόγω του διευρυμένου ωραρίου Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, είναι περίπου 1200 σε όλη την Ελλάδα.

Τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει έως τώρα (στοιχεία στα οποία μπορείτε να ανατρέξετε με μεγαλύτερη ευκολία) αριθμούν –κατά προσέγγιση- 400 πιστοποιημένους Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, 200 απόφοιτους το 2016 και 500 σπουδαστές, που ήδη έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών.

Ήδη επαρχιακές περιοχές με μεγάλους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία όπως Αρχαία Ολυμπία, Κόρινθος και Ηράκλειο Κρήτης, αδυνατούν να απασχολήσουν με την εποχική προκήρυξη τους πιστοποιημένους φύλακες διότι δεν επαρκούν οι θέσεις.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταδεικνύουν φανερά τον ορατό κίνδυνο οι πιστοποιημένοι φύλακες να μην μπορούν εργαστούν στο άμεσο μέλλον.
Ζητάμε να λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία αυτά σε σχέση με τoν προγραμματισμό τμημάτων Δ.ΙΕΚ της ειδικότητας, ώστε να υπάρχει ικανή αναλογία απόφοιτων και εργαζόμενων, για να μπορούν οι πιστοποιημένοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων να αξιοποιούνται εργασιακά και να μην οδηγούνται στην ανεργία.
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η δημοφιλία της ειδικότητας και απομακρύνεται το ενδεχόμενο να περιοριστεί η ζήτηση από υποψήφιους σπουδαστές στο μέλλον.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία επί του θέματος.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαρία Νώτη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνα Στάρφα