Ο Σύλλογος

Σύντομο Ιστορικό του Συλλόγου σπουδαστών και απόφοιτων ΙΕΚ με ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2004 στην Άμφισσα και εκπροσωπεί το σύνολο των σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας: «ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» η οποία ίδρυσε τα πρώτα τμήματά της το 2002 και μέλη του μπορούν να εγγραφούν σπουδαστές και απόφοιτοι απ’ όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος έχει έδρα την Αθήνα.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

Η προαγωγή και η εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και σπουδαστικών δικαιωμάτων των μελών με κάθε νόμιμο μέσο.

Η σύσφιξη των σχέσεων των μελών του και η κοινή τους δράση πάνω στα θέματα των σπουδών και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:  Μαρία Δούρου

Αντιπρόεδρος: Φαίδωνας Αλιφέρης

Γραμματέας:  Νικόλαος Βαλτάς

Ταμίας: Θεόδωρος Ζαπουνίδης

Μέλος: Ιωάννης Αδαμόπουλος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Χαλκιά

Ευσταθία Κρίκου

Ελένη Ζάχου