Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΚ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 Νοέ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΚ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Η έλλειψη προσωπικού φύλαξης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους έχει αυξηθεί ανησυχητικά το τελευταίο διάστημα, διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία τους, την ασφάλεια των εκθεμάτων και των μνημείων, αλλά και την οργανωμένη και ασφαλή διαχείριση των επισκεπτών.

Οι ελλείψεις είναι καταγεγραμμένες με αδιάσειστα στοιχεία, με ορατό τον κίνδυνο λουκέτου σε πολλά Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, καθώς με την εφαρμογή του χειμερινού ωραρίου από 1ης Νοεμβρίου παύουν οι συμβάσεις του εποχικού προσωπικού.

Ο Σύλλογος ΙΕΚ σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ζητά άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον κλάδο Φύλαξης – Πληροφόρησης και Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στα δημόσια Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.

Η κινητικότητα προσωπικού από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου που προωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού με πρόσφατη ανακοίνωση – πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων σε θέσεις φυλακτικού προσωπικού, αποτελεί άστοχη και παρακινδυνευμένη ενέργεια καθώς προσκαλείται ανειδίκευτο και ακατάρτιστο προσωπικό να διαχειριστεί την ασφάλεια και τη φύλαξη του ανεκτίμητου πολιτιστικού μας πλούτου, αλλά και την επικοινωνία με τους επισκέπτες.

Παράλληλα αφήνει αναξιοποίητο ένα μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων φυλάκων απόφοιτων της ειδικότητας ΙΕΚ Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι καλύπτουν αποκλειστικά τις προδιαγραφές του επαγγελματία Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, όπως αυτές περιγράφονται από την UNESCO που επισημαίνει την αναγκαιότητα επιμορφωμένου προσωπικού όλων των βαθμίδων για την καλύτερη λειτουργία των μουσείων, αλλά και από τον Κώδικα Δεοντολογίας του ICOM (Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων) που προκρίνει τη σημασία της εξειδίκευσης όλων των εργαζόμενων των Μουσείων.

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων στελεχώνουν εδώ και δέκα χρόνια τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κυρίως ως εποχικοί υπάλληλοι μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ, (ως μόνιμο προσωπικό με την προκήρυξη 2Κ/2009 στην οποία προσλήφθηκαν 194 φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων) και συνδυάζουν εξειδικευμένες γνώσεις αφενός στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης, αφετέρου στην υποδοχή, ενημέρωση και διαχείριση των επισκεπτών. Η εποχικότητα είναι «αναγκαστική» διότι ποτέ η πολιτεία, δεν έλυσε το πρόβλημα με προσλήψεις ικανού αριθμού μόνιμων φυλάκων.

Ως εκ τούτου, ο Συλλογος ΙΕΚ σπουδαστών και απόφοιτων της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων:

Ζητά να μη χρησιμοποιηθεί ανειδίκευτο προσωπικό στον ευαίσθητο τομέα φύλαξης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ζητά την άμεση έκδοση προκήρυξης ΑΣΕΠ για μόνιμο προσωπικό φύλαξης, ώστε να αξιοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά το καταρτισμένο προσωπικό των απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.