ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

12 Απρ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου πληροφορεί τους Σπουδαστές ΙΕΚ της ειδικότητάς μας,σχετικά με την ΕΝΣΤΑΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση όσοι σπουδαστές επιθυμούν,καταθέτοντας τη στον ΟΑΕΔ μετά τη διακοπή της κάρτας ανεργίας τους.

Κατεβάστε την ένσταση: ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΑΕΔ