ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 60ΜΗΝΟ ΚΩΛΥΜΑ

29 Απρ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την Τρίτη 26/04/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Δ.Σ. με την υπεύθυνη του τμήματος προκηρύξεων ΣΟΧ του ΑΣΕΠ προκειμένου να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι με το κώλυμα 8μηνου και το κώλυμα 60μηνου.

Κατά την συνάντηση εκφράσαμε την δυσαρέσκειά μας και τον προβληματισμό μας τόσο για την βεβιασμένη έκδοση των αποτελεσμάτων της  ΣΟΧ 1/2022, όσο και για τα ανεπίτρεπτα λάθη στους πίνακες κατάταξης

Τονίσαμε επίσης ιδιαίτερα το γεγονός ότι ενώ συνεχίζονται οι προσλήψεις συναδέλφων και μετά την 15η Απριλίου, αντί να λαμβάνεται υπόψιν η εν τοις πράγμασι πρόσληψη του επιλεγέντος προσωπικού, θεωρείται ημερομηνία πρόσληψης τους η 15η του μήνα με αποτέλεσμα να έχουν ανακληθεί αδίκως πολλές αποφάσεις πρόσληψης.

Σχετικά με τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί, μας ενημέρωσε ότι η κάθε περίπτωση συναδέλφου θα εξεταστεί ξεχωριστά από την αρμόδια επιτροπή ανάλογα με τις ημερομηνίες λήξης της σύμβασης, τις ημερομηνίες πρόσληψης και ανάλογα με τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση.

Τέλος ως προς το 60μηνο κώλυμα έγινε πρόσφατα επικοινωνία  με το ΥΠ.ΠΟ.Α ώστε να υπάρξει διευκρίνιση ως προς το πώς πρέπει να εφαρμόζεται.

Ως μέλη του Δ.Σ. δηλώνουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας και προσπαθούμε να τους στηρίξουμε με κάθε μέσο ηθικά αλλά και έμπρακτα. Όλα αυτό το διάστημα διατηρούμε την επικοινωνία μας με όλους τους αρμόδιους φορείς και αναμένουμε να  υπάρξει θετική έκβαση στα ζητήματα των κωλυμάτων.