Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή του μισθού των συμβασιούχων

10 Σεπ

Ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης προϋπολογισμού κο Καραχάλιο, έχει ανοίξει η ΕΑΠ ήδη από τις 05/09 κι όσες υπηρεσίες έχουν στείλει τις μισθοδοσίες, έχει γίνει προσπάθεια να εκκαθαριστούν και ο εργαζόμενοι θα μπορέσουν να δουν τα χρήματά τους από 13/09. Ωστόσο αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κατά τόπους ΔΥΕΕ οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν σε έλεγχο των μισθοδοσιών προκειμένου να μην καθυστερήσει η καταβολή του μισθού σε κανένα συνάδελφο. Για τις όποιες καθυστερήσεις και την έλλειψη χρόνου για τον έλεγχο και την εκκαθάριση δεν οφείλουν να υφίστανται τις συνέπειες οι συνάδελφοι. Ζητάμε να πληρωθούν όλοι, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση.