Ενημέρωση σχετικά με την επίσημη απάντηση στο αίτημα του Συλλόγου προς την διοίκηση του ΟΑΕΔ για την ένταξη των εργαζομένων της ειδικότητας μας στην κατηγορία των επαγγελμάτων για τα οποία η κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας.

12 Μάι

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σήμερα 12/05/2020 λάβαμε επίσημη απάντηση στο αίτημα μας προς την διοίκηση του ΟΑΕΔ για την ένταξη των εργαζομένων της ειδικότητας: «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» στην κατηγορία των επαγγελμάτων για τα οποία η κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας.

Αναφέρεται πως στο μέρος που αφορά τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με την από 20/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’68) ελήφθησαν μέτρα στήριξης όλων των πληττόμενων από την υγειονομική και οικονομική κρίση και συγκεκριμένα:

– Χορηγήθηκε δίμηνη παράταση της διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας,του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος  ανεργίας, για όσους δικαιούχους τα επιδόματα/βοηθήματα έληξαν εντός του πρώτου τετραμήνου του 2020( Άρθρο 7 παρ.1)  με δυνατότητα παράτασης (παρ.3)

-Επιπλέον με την αριθμ. Οικ Υ.Α. 15687/282-16.04.2020(ΦΕΚ 1468/ 16-04-2020) εγκρίθηκε η χορήγηση από τον ΟΑΕΔ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ στους μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι  στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 01/04/2019 και μετά και διατηρούν την ιδιότητα αυτή μέχρι την 16/04/2020(ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ)

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ αρκέστηκε να μας υπενθυμίσει τα γενικότερα μέτρα στήριξης.