Εγγραφή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

«ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Για την ολοκήρωση της εγγραφής στο σύλλογο σπουδαστών και απόφοιτων ΙΕΚ με ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων», είναι απαραίτητη η προσκόμιση ή η αποστολή αντίγραφου βεβαίωσης σπουδών ή πτυχίου αντίστοιχα.

Κόστος εγγραφής: 12 ευρώ
Ετήσια συνδρομή: 12 ευρώ

Λογαριασμοί κατάθεσης :

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 353/296019-22  IBAN: GR0701103530000035329601922
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5089107403069 ΙΒΑΝ: GR3501720890005089107403069

Όνομα Λογαριασμού:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ “ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Για την εγγραφή σας στο σύλλογο, απαιτείται αρχικά η πληρωμή ή η κατάθεση του ποσού εγγραφής και ακολούθως, το ποσό ετήσιας συνδρομής μπορεί να εξοφληθεί μέχρι την ολοκλήρωση του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η εγγραφή.

Η απόδειξη πληρωμής θα σας αποστέλλεται ταχυδρομικά.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – docx
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – pdf
Εγγραφή