Διευκρίνιση της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με την αναγραφή αριθμού ταυτότητας στον φάκελο της επιστολικής ψήφου

11 Μαρ

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει στα μέλη του Συλλόγου, σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τη διαδικασία αποστολής επιστολικής ψήφου που αφορά στην αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας στον φάκελο με το ψηφοδέλτιο που θα αποστείλουν τα μέλη εκτός νομού Αττικής ώστε να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ότι μπορούν να αναγράψουν τον αριθμού δελτίου ταυτότητας σε ξεχωριστό χαρτί που θα συμπεριλάβουν εσωτερικά στον φάκελο (να μην αναγραφεί δηλαδή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου και να μην αναγραφεί στον εσωκλειόμενο φάκελο που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο).