Αποκατάσταση Περιστατικού στην Γ.Σ (Ιούνιος 22)

1 Ιούλ

Σχετικά με το συμβάν που συνέβη με τον αντιπρόεδρο μετά από συναδελφική συζήτηση καταλήξαμε από κοινού ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις κ ο τέως αντιπρόεδρος μου εξήγησε ότι απλά εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή μελλοντική προκήρυξη με διαφοροποιημένα κριτήρια και η μοναδική του πρόθεση ήταν να βρεθούν τρόποι ώστε να αναβαθμιστούν τα προσόντα μας.