Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2022 και επιστολή στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων

14 Νοέ

Καθώς δεχόμαστε συνεχή ενημέρωση για λάθη στους πίνακες επιτυχόντων της ΣΟΧ 2/2022, το Σωματείο μας έστειλε άμεσα επιστολή στην Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή αντιρρήσεων επί των πινάκων και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση αυτών.

Όσοι συνάδελφοι διαπιστώνουν αιτιολογημένα λάθη ή παραλείψεις στα αποτελέσματα, παρακαλούνται να στέλνουν μέσω e-mail με σαφήνεια και συντομία στην Επιτροπή αξιολόγησης την αντίρρηση τους, προκειμένου να εκδοθούν στο ορθό οι πίνακες επιτυχόντων, σύμφωνα με την διαδικασία.