Απολογισμός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και συγκρότηση νέου Δ.Σ.

14 Αυγ

Πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 2016 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα, με θέμα τις προσλήψεις. Η συνέλευση ήταν σε πλήρη απαρτία, όπως ορίζεται από το καταστατικό.

Στη Συνέλευση έγινε ενημέρωση από τα μέλη του Δ.Σ. για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τονίστηκε η πάγια και αμετακίνητη θέση του Συλλόγου, οι προσλήψεις στον κλάδο Φύλαξης να τηρούν τα νόμιμα και τυπικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στις προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Επίσης έγινε ενημέρωση σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των παρευρισκομένων μελών του Συλλόγου, κατατέθηκαν προτάσεις οι οποίες τέθηκαν σε ψηφοφορία και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και με τους αρμόδιους φορείς σχετικά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
2. Γνωστοποίηση στον τύπο, σχετικά με τις ελλείψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.
3. Ενέργειες σχετικά με την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
4. Ενέργειες σχετικά με τους σπουδαστές ΙΕΚ της ειδικότητάς μας και στήριξη σε σπουδαστές που απειλούνται με απολύσεις.

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση η Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλε την παραίτηση της εγγράφως προς τα μέλη του Δ.Σ., η οποία έγινε δεκτή και όπως ορίζει το καταστατικό συγκλήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο στις 13/08/2016 ώστε να ψηφίσει τη νέα μορφή του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Νώτη

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Αρέστης

Γραμματέας: Κωνσταντίνα Στάρφα

Ταμίας: Νίκος Γιώργας

Μέλος: Αριστοτέλης Τσετσέκος