Απάντηση του ΕΟΠΠΕΠ σε έγγραφο του Συλλόγου

22 Φεβ

Απάντηση του ΕΟΠΠΕΠ σε έγγραφο του Συλλόγου σχετικά με την καθυστέρηση έκδοσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης απόφοιτων ΙΕΚ 1ης περιόδου 2014.

Διαβάστε το έγγραφο:

ΣΕΛ1 (1)
ΣΕΛ 2
ΣΕΛ3