ΑΝΟΙΧΤH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΠΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.000 ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14 Μαρ


Τα μέλη του Συλλόγου μας βρίσκονται, και το έτος 2022, να συμμετέχουν σε μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία προσλήψεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη «παροδικών και άλλων αναγκών σε φυλακτικό προσωπικό».
Για ακόμα μια φορά, διπλωματούχοι αρχαιοφύλακες, καλούμαστε να καλύψουμε, στην πραγματικότητα, τις μόνιμες ανάγκες στελέχωσης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, με την ιδιότητα του «συμβασιούχου».
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος, πολλοί χώροι εξακολουθούν να λειτουργούν με όρους του παρελθόντος, παραμένοντας υποστελεχωμένοι συχνά υπολειτουργώντας, ακόμα και στην τουριστική περίοδο αιχμής, δυσφημίζοντας την χώρα.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αρχαιοφυλάκων, λαμβάνοντας υπόψιν τις ελλείψεις φυλακτικού προσωπικού που έχουν διαμορφωθεί, ζητάμε από την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, να προγραμματίσει άμεσα και να εκκινήσει τις διαδικασίες για την προκήρυξη τουλάχιστον χιλίων θέσεων τακτικού προσωπικού ειδικοτήτων ημερησίων φυλάκων και νυχτοφυλάκων, μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ.
Καθώς ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας και η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες διεθνώς είναι απαραίτητη, εκτός από την αξιοποίηση και προβολή της, και η σωστή φύλαξη με μουσεία σωστά στελεχωμένα και αρχαιολογικούς χώρους ανοιχτούς και προσβάσιμους στο κοινό.
Το Υπουργείο Πολιτισμού για να καλύψει τις αυξανόμενες ελλείψεις εφαρμόζει το εργασιακό μοντέλο της προσωρινής απασχόλησης. Παράλληλα το τακτικό προσωπικό όλο και μειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων ενώ οι δύο προκηρύξεις που εκδοθήκαν τα τελευταία 15 χρόνια, δεν επαρκούν για να αναπληρώσουν τις αποχωρήσεις.
Τα κενά, σε ανθρώπινο δυναμικό, τα έχουν αναγνωρίσει και οι ίδιοι οι τακτικοί υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ με την ειδικότητα του φύλακα αρχαιολογικών χώρων, μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου της ΠΕΥΦΑ, αλλά τα αναγνωρίζει εμπράκτως και το ίδιο το Υπουργείο.
Καθώς τα μέλη του Συλλόγου μας είναι στην πλειονότητα τους οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που αναλαμβάνουν σταθερά κάθε χρόνο να σηκώνουν στις πλάτες τους το ίδιο φορτίο ελλείψεων προσωπικού, σε συνεργασία με τους μόνιμος συναδέλφους τους, οφείλουμε να έχουμε και έχουμε άποψη για τα τεκτενόμενα στο ΥΠΠΟΑ.
Η έκδοση μια τέτοιας πολυπληθούς προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ είναι η μόνη ενδεδειγμένη ενέργεια για να εμπλουτιστεί το σύνολο του υπάρχοντος προσωπικού με νέα καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη.
Λύσεις κάλυψης των ελλείψεων προσωπικού στους αρχαιολογικούς χώρους μέσω του προγράμματος της κινητικότητας αποτελούν ημίμετρα που στερούν από τις υπηρεσίες την εμπειρία και τις γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο της φύλαξης που μπορούν να προφέρουν οι απόφοιτοι της ειδικότητας μας.