Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για την Έναρξη Αρχαιρεσιών

11 Απρ

Η Εφορευτική Επιτροπή ενημερώνει τα μέλη του του Συλλόγου ότι από τις 11/04/2017 ξεκινάει η ψηφοφορία για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η έναρξη της ψηφοφορίας αφορά αποκλειστικά τα μέλη του Συλλόγου που βρίσκονται εκτός του νομού Αττικής.

Τα μέλη εκτός νομού Αττικής καλούνται να αποστείλουν το ψηφοδέλτιο τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπωνυμό τους. Για όποιον επιθυμεί ο φάκελος με το ονοματεπώνυμο να περιέχει και δεύτερο σφραγισμένο φάκελο με το ψηφοδέλτιο.

Τα ψηφοδέλτια θα αποσταλούν στην ταχυδρομική θυρίδα του Συλλόγου:
Σύλλογος ΣΠ/ΑΠ ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, Τ.Θ. 13615, Τ.Κ. 10310 Αθήνα, με απλό ταχυδρομείο.

Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να έχουν φτάσει στη θυρίδα έως και την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στην Αθήνα 22/04/2017.

Τα μέλη που βρίσκονται εκτός νομού Αττικής, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ψηφίσουν και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στην Αθήνα στις 22/04/2017, αυτοπροσώπως.

Τα μέλη τα οποία δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα ή δεν είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο θα πρέπει να τακτοποιήσουν την πληρωμή τους έως και την Τρίτη 18/04/2017. Όσοι προσέλθουν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως (είτε εντός, είτε εκτός Αττικής) στην Αθήνα στις 22/04/2017, μπορούν να εγγραφούν και να πληρώσουν τη συνδρομή τους την ημέρα των εκλογών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 22/04/2017 στη διεύθυνση Μουσαίου 3, Πλάκα (πλησίον ΜΕΤΡΟ Μοναστηράκι) από τις 9.30 π.μ. έως 17.30 μ.μ.

Καταβάστε το ψηφοδέλτιο εδώ:ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Έως 2 σταυροί για το Διοικητικό Συμβούλιο
Έως 2 σταυροί για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή