Ανακοίνωση σχετικά με την επιδότηση ανεργίας

3 Δεκ

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Πανελληνίου Συλλόγου, των εργατικών κέντρων Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρόδου και των συναδέλφων αρχαιοφυλάκων Κρήτης, λάβαμε επίσημη απάντηση από τον ΟΑΕΔ για την ένταξη μας στην επιδότηση ανεργίας.

Απαιτείται βεβαίωση εποχικότητας ή βεβαίωση εποχικής εργασίας, η οποία πρέπει να αναγράφει τα εξής:

  1. Την διάρκεια της σύμβασης
  2. Το είδος της σύμβασης
  3. την ειδικότητα
  4. Την αιτία της περιορισμένης σύμβασης και συγκεκριμένα ότι <<σύμφωνα με την απόφαση πρόσληψης και την οικεία σύμβαση, προσληφθήκαμε για την κάλυψη εποχικών αναγκών ή προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές ανάγκες του (…. Τάδε χώρου/μουσείου) λόγω πρόσκαιρων και αυξημένων αναγκών, επισκεψιμότητας>>.
  5. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται κατόπιν  αίτησης (μέσω e mail) του κάθε ενδιαφερόμενου συναδέλφου στην εκάστοτε υπηρεσία που ανήκει.
  6. Παρακαλούμε, τη βεβαίωση αυτή να αιτούνται μόνο οι συνάδελφοι οι οποίοι την χρειάζονται (πχ όσοι εργάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 δε τη χρειάζονται επειδή συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις : 6972726652