Ανακοίνωση σχετικά με τα τμήματα ΙΕΚ της ειδικότητά μας – Επίσημα στοιχεία από τον ΕΟΠΠΕΠ

14 Ιούν

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» από το 2016 έχει αναδείξει το θέμα του κορεσμού της ειδικότητας μας προς το Υουργείο Παιδείας και την ανάγκη σωστού προγραμματισμού των τμημάτων ΙΕΚ ανά την Ελλάδα, προκειμένου το δίπλωμα που αποκτούμε να έχει αντίκρυσμα και όχι να μας οδηγεί στην ανεργία.

Στόχος μας είναι ο περιορισμός και σωστός προγραμματισμός των τμημάτων ΙΕΚ ανά την Ελλάδα, καθώς η αύξησή τους θέτει πλέον σε κίνδυνο το εργασιακό μέλλον όλων των συναδέλφων, παλιών και καινούργιων. Τα στοιχεία των απόφοιτων στις τελευταίες εξετάσεις πιστοποίησης δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ειδικότητα έχει φτάσει σε κορεσμό γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα από το Υπουργείο Παιδείας.

Αναφέρουμε τα επίσημα στοιχεία από τον ΕΟΠΠΕΠ για τους διπλωματούχους των τελευταίων ετών:

1η Περίοδος 2010:37 διπλωματούχοι
1η Περίοδος 2011: 66 διπλωματούχοι
1η Περίοδος 2014: 208 διπλωματούχοι
1η Περίοδος 2015: 78 διπλωματούχοι
1η Περίοδος 2016: 31 διπλωματούχοι
1η Περίοδος 2017: 642 διπλωματούχοι

Σε αυτά τα στοιχεία δεν συνυπολογίζονται οι απόφοιτοι που κατέστησαν διπλωματούχοι επί ΟΕΕΚ, όπου δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία.

Το Σωματείο μας συνεχίζει τις προσπάθειες του προς το συμφέρον της ειδικότητάς μας και προς ένα σταθερό εργασιακό μέλλον για όλους μας.