Ανακοίνωση για τις θέσεις τακτικού προσωπικού ΔΕ Φύλαξης της επερχόμενης προκήρυξης ΑΣΕΠ.

3 Νοέ

Το Σωματείο μας, αμέσως μετά την ανακοίνωση του προγραμματισμού 450 νέων θέσεων εργασίας ειδικότητας ΔΕ φυλακτικού προσωπικού, απέστειλε επιστολή στην ηγεσία του ΥΠΠΟΑ ζητώντας εξηγήσεις για την διαφορά στον αριθμό των θέσεων που ανακοινώθηκαν σε σχέση με αυτές που εμφανίζονταν στην παρουσίαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Στις 2/11/22 λάβαμε έγγραφη απάντηση στο ερώτημα μας από την Γενική Διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ , της οποίας τα βασικότερα σημεία είναι τα ακόλουθα:

  1. Το αίτημα προσλήψεων που υποβλήθηκε από το ΥΠΠΟΑ προς το ΥΠΕΣ κατά την διαδικασία προπαρασκευής του ετήσιου προγραμματισμού, περιλαμβάνει τετρακόσιες πενήντα (450) θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, κατανεμημένες σε ειδικότητες ως εξής: ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, τριακόσιες εξήντα (360) θέσεις και ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ενενήντα (90) θέσεις.
  2. Για τις θέσεις αυτές, οι οποίες εξαιρούνται από τον κανόνα «1 πρόσληψη ανά 1 αποχώρηση», υπήρξε ειδικό αίτημα της ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ που έγινε κατ’ αρχήν δεκτό από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
  3. Σε ότι αφορά τον αριθμό των πεντακοσίων πέντε (505) θέσεων, αυτός εμφανίζεται σε παρουσίαση διαφανειών του Υπουργείου Εσωτερικών.
  4. Κατόπιν επικοινωνίας του ΥΠΠΟΑ με την Γενική Γραμματέα του ως άνω Υπουργείου, διευκρινίστηκε ότι ο αριθμός αυτός αφορά θέσεις εκτός του κανόνα 1:1 για το Υπουργείο αλλά και εποπτευόμενους φορείς και όχι μόνο για Φύλακες αλλά και για άλλες ειδικότητες.

Κατόπιν επικοινωνίας μας και με το ΥΠΕΣ μας επιβεβαιώθηκαν τα ίδια, καθώς και το ΥΠΕΣ επιβεβαιώνει τον αριθμό των θέσεων που ανακοινώθηκε (450) ως τον αρχικό αριθμό που υποβλήθηκε και που έλαβε έγκριση από τους ιδίους..

Το Σωματείο μας, γνωρίζοντας τα πραγματικά κενά στις θέσεις φυλακτικού προσωπικού είχε ζητήσει από το 2021 να προκηρυχθούν τουλάχιστον 1.000 θέσεις εργασίας. Πάγια απαίτηση μας παραμένει ή έκδοση μιας πραγματικά μεγάλης προκήρυξης που θα καλύψει ουσιαστικά τα κενά σε όλη την Ελλάδα και θα προσφέρει μόνιμη και σταθερή εργασία σε αποφοίτους της ειδικότητας.

Καθώς τα κενά στην φύλαξη παραμένουν πολλά, κατά την τελευταία συνάντηση αντιπροσωπίας του ΔΣ με την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ τον Οκτώβριο, ζητήθηκε να ξεκινήσει ο προγραμματισμός ακόμα 500 θέσεων τακτικού προσωπικού εντός της επόμενης τριετίας, αίτημα που σε πρώτη φάση αντιμετωπίζεται θετικά.