Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 1.251 ατόμων στο Υπουργείο Πολιτισμού

9 Φεβ

Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων διακοσίων πενήντα ενός (1.251) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2015, διάρκειας έως επτά (7) μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΠΟ2015