Παροχή διευκόλυνσης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη Γενική Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α εγκρίθηκε άδεια μίας (1) ημέρας, για την 1η Αυγούστου 2016, ημέρα πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα τα μέλη του Σωματείου μας. Δείτε το σχετικό...
Δείτε περισσότερα »

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

sy1 (1)
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ανακοινώνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετά από έγγραφη αίτηση των μελών, όπως αυτό ορίζεται από το καταστατικό. Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να παρευρεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1...
Δείτε περισσότερα »

Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστές Ι.Ε.Κ

Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. Το ∆.Σ. του Οργανισµού µε την µε αριθµ.1649/31/14-06-2016 απόφασή του αποφάσισε τα εξής: Α. Kάνει δεκτή την µε αριθµό 3374/13-6-2016 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του Οργανισµού αναφορικά µε...
Δείτε περισσότερα »