Απάντηση σε έγγραφο του Συλλόγου από το Μουσείο Ακρόπολης

Απάντηση σε έγγραφο του Συλλόγου από το Μουσείο Ακρόπολης σχετικά με το όριο ηλικίας και το επίπεδο ξένης γλώσσας που θέτει στις προκηρύξεις ΣΟΧ, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Διαβάστε το...
Δείτε περισσότερα »

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2015

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πανελλαδικών Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2014, προβαίνει άμεσα στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης...
Δείτε περισσότερα »

Έγγραφο του Συλλόγου για την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης ΙΕΚ 2014

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Προέδρος του ΕΟΠΠΕΠ κ. Γ. Τύπας όρισε προθεσμία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης 1ης περιόδου 2014, για το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2015. Τις τελευταίες ημέρες πληροφορηθήκαμε από το...
Δείτε περισσότερα »

Σχετικά με την εφαρμογή κωλυμάτων στις συμβάσεις

Τι ισχύει σχετικά με την εφαρμογή κωλύματος της υπέρβασης της 24μηνης απασχόλησης του Π.Δ. 164/2004, το κώλυμα τριμήνου για τους απόφοιτους της ειδικότητάς μας και το κώλυμα οκταμήνου: Κωλύματα Π.Δ. 164/2004 και κωλύματα του Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1...
Δείτε περισσότερα »