Ενημέρωση του Συλλόγου σχετικά με τις ενέργειές του για τα ένδικα

«Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την ως τώρα εξέλιξη για την εφαρμογή της διάταξης του νόμου 4440/2016 που μονιμοποιεί συμβασιούχους Φύλακες Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού...
Δείτε περισσότερα »

Λέμε ΟΧΙ στην εκχώρηση των μνημείων της χώρας μας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σπουδαστών και Αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων»,εκφράζει την έντονη αντίθεση του στην εκχώρηση Μνημείων , Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων σε ιδιωτικά συμφέροντα μέσω του Υπερταμείου. Όλοι οι αρχαιοφύλακες λέμε ΟΧΙ σε οποιαδήποτε απόπειρα...
Δείτε περισσότερα »

Συνάντηση του Συλλόγου με το γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου με σύμβουλο του υφυπουργού Πολιτισμού Κ. Στρατή. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος του συλλόγου Μαρία Νώτη και η Γραμματέας Κωνσταντίνα Στάρφα. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν το πρώτο θέμα που συζητήθηκε διεξοδικά και μας ενημέρωσαν ότι...
Δείτε περισσότερα »

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 16Κ/2017 της κατηγορίας ΔΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 41/1-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων μονίμου προσωπικού, ΔΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων στο Μουσείο της Ακρόπολης. H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά...
Δείτε περισσότερα »

Ανακοίνωση του Συλλόγου για την εφαρμογή της διάταξης του Ν.4440/16 σχετικά με τα ένδικα μέσα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος σπουδαστών και απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων», εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην υλοποίηση της διάταξης του νόμου 4440/2016 που μονιμοποιεί Φύλακες Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, καθώς δίνει τη δυνατότητα...
Δείτε περισσότερα »

Έκδοση προκήρυξης 8Κ/2018 μόνιμου προσωπικού Φύλαξης

Εκδόθηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης 8Κ/2018 για την πλήρωση 186 θέσεων ΔΕ Φύλαξης- Πληροφόρησης. Η προκήρυξη αφορά 200 θέσεις Ημερησίων Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων μέσω ΑΣΕΠ εκ των οποίων οι 14 θα βγουν μέσω προκήρυξης ΟΑΕΔ για ειδικές κατηγορίες με...
Δείτε περισσότερα »

Ανακοίνωση σχετικά με τα τμήματα ΙΕΚ της ειδικότητά μας – Επίσημα στοιχεία από τον ΕΟΠΠΕΠ

Ο Σύλλογος Σπουδαστών και Απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» από το 2016 έχει αναδείξει το θέμα του κορεσμού της ειδικότητας μας προς το Υουργείο Παιδείας και την ανάγκη σωστού προγραμματισμού των τμημάτων ΙΕΚ ανά την Ελλάδα,...
Δείτε περισσότερα »

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη μόνιμου προσωπικού

ασεπ1
Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πίνακας θέσεων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ...
Δείτε περισσότερα »

Έκδοση ΦΕΚ για πέραν του πενθημέρου απασχόληση για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των προκηρύξεων ΣΟΧ/2018

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1520 με ημερομηνία 4/5/2018 που καθορίζει τις ώρες απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για φυλακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βάσει του...
Δείτε περισσότερα »

Ανακοίνωση του Συλλόγου για την εφαρμογή της διάταξης του Ν.4440/16 σχετικά με τα ένδικα μέσα

diam2017
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος σπουδαστών και απόφοιτων ΙΕΚ της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων», εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην υλοποίηση της διάταξης του νόμου 4440/2016 που μονιμοποιεί Φύλακες Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, καθώς δίνει τη δυνατότητα...
Δείτε περισσότερα »